ටෙලිකොම් එකේ අපද්‍රව්‍ය නිසා මත්තේගොඩ නිවැසියන් අපහසුතාවයක..

0
18

මේ පින්තූර පෙළ මත්තේගොඩ නිවාස සංකීර්ණය තුළ පිහිටා ඇති ශ්‍රීලංකා ටෙලිකොම් ක්ෂේත්‍ර කාර්‍යාලයේ පිටුපස කොටසයි. ඉදිරිපස කොටස මත්තේගොඩ – කොට්ටාව ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇති අතර ජෙනරේටරය සහිත පිටුපස කොටස නිවාස සංකීර්ණයේ නිවාස වලට මුහුණ ලා ඇත.

මෙම කාර්‍යාල භූමිය කාලයක සිටම කිසිදු නිසියාකාර පිරිසිදු කිරීමක්, නඩත්තු කිරීමක් සිදු නොවන අතර අබලන් පරිඝනක කොටස්, වායු සමීකරණ කොටස් වැනි විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය සියල්ල බැහැර කරන්නේ මෙම භූමියේ පිටුපස කොටසටය.

නිවාස සංකීර්ණයට වඩා මදක් උස් බිමක පිහිටි මෙම ඉඩම නිවාස සංකීර්ණයෙන් වෙන් වන්නේ කොට තාප්පයකිනි. සැබැවින්ම එය තාප්පයක්ම කිව නොහැකිය. එය බෑවුමට පමණක් යොදා ඇති අත්තිවාරමක් වැනි ඉදිකිරීමකි. එම අත්තිවාරමට සාමාන්‍ය කම්බි වැටක් යොදා ඇත.

ඔවුන් විසින් ඉවත ලන අපද්‍රව්‍ය ටිකෙන් ටික බෑවුම දිගේ රූටා විත් කම්බි වැටඅතරින් නිවාස සංකීර්ණය තුළට එකතු වේ. තවද මෙම අත්තිවාරම මත විශාල ප්‍රමාණයයේ ගස් 2ක් වැඩී ඇත.ඒවායේ විශාල මුල් රැදී ඇත්තේ අත්තිවාරම මතය.

මේ සියල්ලටම වඩා දරුණු ප්‍රශ්නය නම් ඔවුන් මෙම පිටුපස බිම් කොටසේ භාවිතයෙන් ඉවතලන කම්බි පිළිස්සීමයි. ඒවායේ රබර් ආවරණ මෙන්ම ඇතුළත පිහිටි තඹ කම්බි වලින් නිකුත්වන අහිතකර දුම පිළිබදව මීට පෙරද ආයතනයට පැමිණිලි කලද එම කටයුතුද තවමත් සිදුවෙමින් පවතියි.

ටෙලිකොම් දුරකතන කණු තැන්පත් කරන්නේද මේ බිම් කොටසේ වන අතර ඒවා තැන්පත් කිරීම සහ රැගෙන යාමට පටවන්නේ නිවාස සංකීර්ණයේ මාවතේ රථය නවතා කම්බි වැට උඩින් දොඹකරයක් ආධාරයෙන් ඔසවා ගනිමිනි. එවැනි කාර්‍ය වලදී නිවාසවල දේපළ වලට පවා අලාභානි සිදු කර ඒ පිළිබද විමසීමේදී ඉතාමත් පහත් ආකාරයට හැසිරෙති.

මේ සදහන් කලේ මෙම ආයතනයෙන් සිදුවන අකටයුතුකම් වලින් ස්වල්පයක් පමණි. මෙම අසාධාරණය විසදීමට අදාල ආයතනය භාරව සිටින හෝමාගම ටෙලිකොම් මෙහෙයුම් කාර්‍යාලය මැදිහත් විය යුතුමය. බලධාරීන්ගේ අවධානය අත්‍යාවශ්‍යමය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here