විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රියංකර ජයවර්ධන මහතාට කොරෝනා රෝගය වැළඳී ඇති බව තහවුරු වේ

145

රාගමේ රෝහලේ සේවයේ නියුතු කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රියංකර ජයවර්ධන මහතාට covid-19 රෝගය වැළඳී ඇත. බොරු කියා රාගම රෝහලට ඇතුළත් වූ ඉතාලියේ සිට පැමිණි රෝගියාට ප්‍රතිකාර ඇත්තේ වෛද්‍ය ප්‍රියංකරයඔහු ආසිරි, නවලෝක, ලංකා සහ Kings රෝහල් වලද සායනික සේවා සඳහා පැමිණෙයි. වෛද්‍ය ප්‍රියංකර හා මාර්තු මාසයේ ඔබ සම්බන්ධ වූයේ නම් වඩාත් සැලකිලිමත් වන්න.ඔබ ආත්මාර්ථකාමි රාගම රෝගියාගෙ cluster එකෙහි මධ්‍ය ව්‍යාප්තිකයෙක් වීමටද හැකිය..ඉක්මන් සුව වෛද්‍යතුමනි…
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *