වසවිස පොවා මාට්ටු වෙයි – ‘MY COLA’ කර්මාන්ත ශාලාවට සීල් තබයි

125

වසවිස පොවා මාට්ටු වෙයි. – ‘My Cola’ කර්මාන්ත ශාලාවට සීල් තබයි. කලකට පෙර ලොව පුරා ඇති Coca Cola සන්නාමයට සමානව ලංකාව තුල නිෂ්පාදනය My Cola ලෙස නිපදවිය. සමහරු මෙයට අප්‍රිය කරද වෙළදසැල්වල මෙය විකිනීමට තිබුණි.

මෙම ‘මයි කෝලා’ සිසිල් බීම නිෂ්පාදන කරන සමාගමේ කඩවත කර්මාන්ත ශාලාවට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් මේ වන විට සීල් තබා තිබේ.

මෙම කර්මාන්ත ශාලාව ඊයේ  පස්වරුවේ සෝදිසි කිරිමක්  කළ අවස්ථාවේදී මෙසේ සීල් තබා ඇත්තේ එම කර්මාන්ත ශාලාවේ තිබී කල් ඉකුත් වූ අමු ද්‍රව්‍ය තොගයක් හමුවීම නිසාය බව වාර්තා වේ.

අද දිනයේ මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වන ලෙස ද අධිකාරිය විසින් ආයතනයට දැනුම් දී ඇති බව ද වාර්තා වේ.

ලංකාසීනිවුස්
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *