අන්තර්ජාලයේ මුදල් රට තුලට ගෙන ඒමට අවස්ථාවක්

260

ශ්‍රී ලංකාව තුළ Paypal සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබද සොයාබලා ඒ වෙනුවෙන් මැදිහත් වන බව අමාත්‍ය wimal weerawansa මහතා පවසනවා.

ලංකාව තුළ සිටින නව ව්‍යවසායක පරපුර සඳහා මේ ක්‍රමය හරහා ශ්‍රී ලංකාව තුළට විදේශ විනිමය ගෙන ආ හැකි මාධ්‍යයක් ලෙසට ඔහු මෙම Paypal සේවාව පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කළා.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ Paypal සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තමන් එම ආයතනය සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට වුවද සූදානම් බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *