හසිනි සැමුවෙල්ගේ අලුත්ම Photo shoot එක

0
14

ලංකාවේ වැඩියෙන්ම කතා වෙන චරිතයක් තමයි හසිනි සැමුවෙල් කියන්නෙ. ඇයගේ මෑතකදි ගත්ත නවතම Photo shoot එකේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here