වික්ටර්ගේ තවත් එකක් එළියට

0
104

වික්ටර්ගේ තවත් එකක් එළියට

වික්ටර් රත්නායක යනු ලංකාවේ සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තම චරිතයක්.

ගෙවීගිය වසර කීපය තුළ ඔහු පුවත් මවන්නෙකු වුණා. ඒ වික්ටර් ගැන විවිධ මාතෘකා යටතේ
කතාවෙන්න පටන් ගැනීම හේතුවෙන්.

අභියෝග හමුවේ නොසැලුණු වික්ටර් ඒවාට පිළිතුරු දුන්නේ ඔහුගේ සංගීත සහ ගායන කුසලතා වලින්.

මේ දිනවල ඔහුගේ නවතම ගීතය “නිවීසැනසිල්ලේ” ගැන සමාජ ජාලා තුළ කතාවෙන්න පටන්ගෙන

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here