මිරිස් කුඩු කතාව කියූ ජොන්ස්ටන්ට ජනතාවගෙන් බාධා…

පසුගියදා මහජන රැස්වීමක සිය කථාව කරගෙන ගිය අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාට, සිය කථාව අතරතුර දී ප්‍රේක්ෂකයින්ගෙන් බාධා සිදුවිය. සිය කථාව තුල පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ සිදු වූ කලහ කාරී සිදුවීම ගැන අදහස් දක්වමින් සිටින විට මෙම බාධා කිරීම සිදුවිය.

හිටපු අමාත්‍ය එක්සත් ජාතික පක්ෂ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා, පාර්ලිමේන්තුවේදී මිරිස් කුඩු ප්‍රහාරයට ලක් වීම පිළිබඳව දැන් අඬන බව බාධා කල කාන්තාව විමසා සිටියේය.

1988/89 කාලයේ තරුණයන් මිරිස් ගෝනි වල බස්සා දැවිල්ලෙන් පෙලෙන විට පහර දීමට නායකත්වය ලබා දුන් ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරාට, දැන් මිරිස් කුඩු ගැහීම ගැන දුක් වෙන්නට ලැබීම පිළිබඳව තමන් සතුටු වන බවද එම කාන්තාව පැවසීම විශේෂත්වයකි.

වැඩි දුර අදහස් දැක් වූ අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා සිය කතාවේදී රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාගේ ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශය පිළිබඳවද අදහස් දැක්වීය. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවක් එජාපය පැත්තට වාසි ලබා දෙන තීරණයක් බව, රන්ජන් රාමනායක මේ වනවිටත් පැවසීම ඉතා මතභේදාත්මක බවත්, ඒ වෙනුවෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුතු බවත් ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් පැවසීය.