විහාරමහාදේවි උද්‍යානයට එන දරුවෙකුගෙන් පැයකට රු. 400/= ක් අය කිරීමට සියල්ල සුදානම්..

කොළඹ විහාර මහා දේවි උද්‍යානයට සහ කාක දූපත උද්‍යානයට ක්‍රීඩා කිරීමට පැමිණෙන කුඩා දරුවෙකුගෙන් මුදල් අය කර ගැනීම සඳහා වන යෝජනාවක් කොළඹ නගර සභාව විසින් සම්මත කර ගෙන ඇති බව වාර්තාවෙයි

මෙලෙස ක්‍රීඩා කිරීමට පැමිනෙන දරුවන්ගෙන් පැයකට රුපියල් 400 අය කර ගැනීමට සූදානම් වන අතර එය පෞද්ගලික සමාගමක් වෙත පවරනු ඇති බවටත් වාර්තාවෙයි

මාස 02ක් ඇතුළත මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි නගර සභා ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන අතර මෙම යොජනාව යටතේ වයස අවුරුදු 5-10 අතර දරුවෙකුගෙන් විනාඩි 15කට රුපියල් 100 බැගින් අය කරගැනීමට මෙමගින් අවස්ථාව ලැබේ.

විහාර මහා දේවි උද්‍යානයේ හා කාක දූපත උද්‍යානයේ කුඩා ළමයින්ට ක්‍රීඩා කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ සවි කිරීමටත්, ඒ වෙනුවෙන් කොළඹ මහ නගර සභාවට මාසිකව රුපියල් 100000ක් ගෙවීමටත් අදාළ පුද්ගලික සමාගම එකඟ වී ති‍බේ.

කොළඹ මහ නගර සභාවේ මුදල් කමිටුවේ නිර්දේශ පරිදි මහා සභාවට ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම යෝජනාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අනුමැතිය ලැබී තිබෙන අතර, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් පස් දෙනා පමණක් ඊට විරුද්ධව වී තිබේ.