එජාප මැරයෝ පොහොට්ටුවේ ආධරකරුවන්ට පහර දෙති.. (ජයාරූප සහිතයි)

ජන බලය කොළඹ විරෝධතාවය සදහා කොඩි ගසමින් සිටි පොහොටිටුවේ ආධාර කරැවන්ට එක්සත් ජාතික පක්ශ මහර සන්විදායක ඇතුලු මන්ත්‍රි පිරිස පොදුජන පෙරමුණ සහන් ප්‍රදීප් මහතාගේ ලේකම් වරයාට කඩවත නගරයේ දී මැර ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇත. ජන බලයට මෙතරමිම බයද?

ජන බලය කොළඹ විරෝධතාවය සදහා කොඩි ගසමින් සිටි පොහොටිටුවේ ආධාර කරැවන්ට එක්සත් ජාතික පක්ශ මහර සන්විදායක ඇතුලු මන්ත්‍රි පිරිස පොදුජන පෙරමුණ සහන් ප්‍රදීප් මහතාගේ ලේකම් වරයාට කඩවත නගරයේ දී මැර ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇත.

මේ වනවිට අදාල සැරසිලි කරමින් සිටි සහන් ප්‍රදීප් මහතාගේ හිසට බරපතල හානි සිදුව ඇති අතර ඔහු රෝහල් ගත කර ඇති බව දන්වයි.

“ජන බලය කොළඹට” විරෝධතාවයට කලින්ම එජාපය භය වී ඇති බවත්, මෙවන් මැර ප්‍රහාර නොව ඊට එහා කුමන භාධක ආවත් හෙට උද්ඝෝශණය තුලින් ආණ්ඩුවට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරන බව ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීර මහතා SL News Lanka සමඟ පැවසීය.