එදා 121කේ බහුතරය අද 123 වෙන්න වැඩිපුර ජන්දේ දුන්නේ කවුද..? මෙන්න විස්තරේ..

පසුගිය දවසක පාර්ලිමේන්තුවේදී බහුතරය බැලීමේදි විපක්ෂයට ආ සංඛ්‍යා අගය 121ක්. නමුත් අද අගමැති වැය ශිර්ෂ වලට එරෙහි යෝජනාවට පක්ෂව ජන්ද 123ක් ලැබී තිබුණා. ඒ පසුගිය දිනයට සාපේක්ෂව මන්ත්‍රී ධූර 2ක වැඩි වීමක්. ඇත්තටම මෙහෙම උනේ කොහොමද..?

පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරුවන් පැවසු අන්දමට අද දිනයේ මෙම යෝජනාවට පක්ෂව මන්ත්‍රී වසන්ත සේනානායක තමන්ගේ ජන්දය ලබා දී තිබුණා. ඒ වගේම වැඩි වූ ඉතිරි ඉලක්කම හිමි වුනේ ගියවර පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමට නොපැමිණි මන්ත්‍රී චතුර සේනාරත්නටයි. ඒ ජන්ද දෙකත් සහිතව තමයි අද දිනයේදී එම යෝජනාවට පක්ෂව ජන්ද 123ක් ලැබී තිබුණේ.