කෝටි 200කට ආසන්න මුදලක් වැයකරමින් පැවැත්වූ රන්විර් දීපිකාගේ සුපිරි විවාහයේ ඔබ නොදත් කතාව

නොවැම්බර් 16 වැනිදා ඉතාලියේදී විවාහ දිවියට පිවිසි රන්වීර් සිං හා දිපීකා පදුකෝන් දෙදෙනාගේ විවාහය සඳහා ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 70ක් මුදලක් වියදම් වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය සදහන් කර තිබෙනවා.

ඉතාලියේ පැවති විවාහ උත්සවය සඳහා කෝටි 17ක මුදලක් වැය වී තිබුණ අතර, ඉන් පසුව මුම්බායි හි සුපිරි හෝටලයක අමුත්තන් 300ක් පැමිණි උත්සවයට ඉතිරි මුදල වියදම් වි ඇති බවයි සදහන් වෙන්නේ.

එමෙන්ම ඔවුන් දෙදෙනා විවාහයෙන් පසුව පදිංචි වීමට නව නිවසක් මිළඳි ගෙන ඇති අතර, ඒ සඳහා ඔවුන් වැය කර ඇති මුදල ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 50ක් බව සඳහන් වේ. එය මුම්බායි නගරයේ මුහුදු වෙරළ ආසන්නයේ පිහිටා ඇති බව සඳහන්.