ඊයේ පැවති දෙරණ චැම්පියන් ස්ටාර් වැඩසටහනේ ආරම්භය ප්‍රභල හාස්‍ය මතු කරන ජවනිකාවක් විය. නිවෙදිකා සහ නිළි නිරන්ජනී ශන්මුගරාජා ආරාධිත ශිල්පිණියක් ලෙස පැමිණීමත් සමඟ වැඩසටහන නරඹන්නන්ගේ මුහුණු සිනාහාවෙන් පිරී යන්නට ඇති බවනම් නොකිව මනාය.

පේශල මනෝජ් විසින් හිටි හැටියේ ඇයව වැළඳ ගැනීමත් සමඟ ඇයගේ මුහුණ වෙනස් වූ ආකාරයත්, ඇගේ අත පේශල විසින් අත නොහැර අල්ලාගෙන සිටීමත් නරඹන්නන්ට වැටහුනාදැයි අප දන්නේ නැත.

කෙසේ වුවත්, මනෝජ් පීරිස්ගේ ව්‍යාජ උපන් දිනයට සුභ පැතුම් ලබා දීම දෙමලෙන් සිදු කිරීම ඉතා විනෝදජනක කටයුත්තක් විය.

වීඩියෝව ඉහතින්…