“මනු ගුණ දම්” නමින් නම් කර ඇති මෙම ගීතයේ ගායනය හිටපු ජනපතිගේ බාල පුත් රෝහිත රාජපක්ෂ හා ප්‍රවීන කලාකරුවන් දෙදෙනෙක් වන අතුල අධිකාරිගේ සහ සමිතා මුදුන්කොටුවගේ දියණිය වන කාවින්ද්‍යා අධිකාරි විසිනුයි.

මෙහි පද සජිත් වී චතුරංග විසින් රචනා කර ඇති අතර සංගීතය පසන් ලියනගේ විසින් සිදු කර ඇත.