පොළොන්නරුව නියගයෙන් පෙලේ… ජනපති අඩිය නොතබයි.. රොෂාන් රණසිංහ වතුර බෙදයි…

මේ දිනවල පොළොන්නරුව ජනතාව වර්ෂාව නොමැතිකම නිසා ඉතා දැඩි ජල හිඟයකින් පීඩා විදී.. කාන්තාවන් කල ගෙඩි හිස මත තබාගෙන සැතපුම් ගණන් ඇවිද යන අයුරු මේ දිනවල පොළොන්නරුවේ මහවැලි ගම්මාන ආශ්‍රිතව දැකිය හැක. රජයෙන් වතුර බෙදා හැරීම කිසිදු ක්‍රමාණුකූල තත්ත්වයක නොමැති බව ගම්මු පෙන්වා දේ.

තත්ත්වය මෙසේ තිබියදී පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රොෂාන් රණසිංහ මහතා තම පෞද්ගලික මුදලින් වතුර බෙදා හැරීම ආරම්භ කර තිබේ. නියගයෙන් අසරණ වූ සියළු ගම්මාන ආවරණය කරමින් දිනකට වරක් සෑම ගම්මානයක්ම ආවරණය කරමින් පිරිසිදු වතුර බෙදා හැරීම සැබැවින්ම පැසසිය යුතු කාරණයක් බව කිව යුතුය.

මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ වත්මන් දේශපාලන ප්‍රභලයා වන්නේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා වුවත් දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව පොඩි නියගයකටත් පීඩා පත්වීම පිළිබන්ඳව ගම්මු කණස්සල්ලෙන් පසුවන බවත් අපට වාර්තා වේ.

බලය තියෙන විටදී පමණක් නොව, බලය නැති විටදීත් අසරණ ජනතාව වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන මහජන නායකයෙක් ලෙස රොෂාන් රණසිංහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාට පොළොන්නරුව ජනතාව වෙනුවෙන් SL News Lanka වෙතින් ස්තූතිය පුද කර සිටිමු.

rw-1

rw3

r-w-2