ආදරණීය ලක්ෂ 62ක් වූ ජනතාවනි. මේ නිවැරදි වීමට, නිවැරදි විය යුතු කාලයයි…

ශ්‍රේෂ්ඨ රටක, අභිමානවත් ජාතියක සුරක්ෂිතතාවය උදෙසා බහුතර ජනතාව විසින්, මීට වසර තුනකට ඉහතදී ගත් නිවැරදියැයි සිතූ වැරදි තීන්දුව, නිවැරදි කර ගැනීමට කාලය එළැඹ තිබේ.

ඒකීය රටක් වෙනුවෙන් සිටින පාලකයන් නොව, කැබලි කරන රටක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින පාලකයින් සිටින රටක් ලෙස නිවැරදි වෙමින් තිබේ.

හොරු යැයි සම්මත පිරිසක් හොරු නොවේයැයි නිවැරදි වෙමින් තිබේ. ලැම්බෝගිනි, හෙලිකොප්ටර් බොරු ලෙස ඔප්පු වී තිබේ.

මිනීමරුවන් ලෙස හැදින්වූවන් මිනීමරුවන් නොව, රටට නගරයට දැවැන්ත සේවාවක් කල අසම සම පුද්ගලයින් බවට නිවැරදි වෙමින් තිබේ.

තෝරාගත් ප්‍රජාන්තත්‍රවාදී නායකයින්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයින් නොව, දරුණු ඝණයේ ඒකාධිපතියෙක් හා පුද්ගලික න්‍යායපත්‍රයන් වෙත රට බිලිදෙන නායකයින් බවට නිවැරදි වෙමින් තිබේ.

හොරුන් ආණ්ඩුවට එරෙහිව සටන් කරද්දී, සුදු චරිත ආණ්ඩුවට එක් වී තම හොරකම් වසා ගන්නා හොරු බවට නිවැරදි වෙමින් තිබේ.

ආර්ථික ඔස්තාද්ලා ලෙස හැදින්වූවන් ඩොලරයක තබා, පොල් ගෙඩියක, බුලත් විටක මිලවත් ස්ථාවරව තබා ගැනීමට නොහැකි අය ලෙස නිවැරදි වෙමින් තිබේ.

රටේ ආර්ථිකය ඉහලට ඔසවන්නට සමත් එකම පක්ෂය ලෙස හැඳින්වූවන්, මහ බැංකුවේ සිට විනාශ කරමින් දැවැන්ත ආර්ථික ආගාධයකට ගෙන යමින් සිටින අසාර්ථක පාලකයන් බවට නිවැරදි වෙමින් තිබේ.

රණ විරුවන් විරුවන් කිරීමට තැත් කරන ආණ්ඩුවක් නොව, ජාත්‍යාන්තරයට පාවා දී ඔවුන් මැරයින් කරවන්නට හදන ආණ්ඩුවක් බවට නිවැරදි වෙමින් තිබේ.

සංස්කෘතිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නන් නොව, පංසලේ පිං කැටයටද බදු ගහන කාළකණ්ණි පාලකයන් සහිත රටක් වශයෙන් නිවැරදි වෙමින් තිබේ.

සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයන් අරඹන ආණ්ඩුවක් නොව, ඇරඹූ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයන් කරගත නොහැකිව ඇදන් යන ආණ්ඩුවක් බවට නිවැරදි වෙමින් තිබේ.

පිරිසිදු නගර වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන ආණ්ඩුවක් නොව, කුණු ටික ඇදගත නොහැකි දුර්වල පාලනයක් සහිත ආණ්ඩුවක් ලෙස නිවැරදි වෙමින් තිබේ.

රැකියා ලක්ෂ දහයක් ලබා දෙන්නට සමත් යැයි පැවසූ රජයක්, ලක්ෂ හතරකගේ රැකියා අහිමි කල රජයක් බවට නිවැරදි වෙමින් තිබේ.

ජාතිවාදය ඇවිස්සූවන් ඔවුන් නොව මොවුන්‍ යැයි නිවැරදි වෙමින් තිබේ.

නිවැරැද්දක් යැයි සිතූ වැරැද්දක් සිදුව තිබේ… ඒ වැරැද්ද නිවැරදි කිරීමේ පලමු පියවර පෙබරවාරි 10දින නිවැරදි කරගැනීමට, නිවැරදිව පෙල ගැසී සිටිය යුතු වේ.

වැරදි නිවැරදි කරමු. පොහොට්ටුව දිනවමු…

– Abeetha Edirisinghe