නසරුදීන් ෂා පොතක් ලියලා

නළු නිළියන් තමන්ගේ අදහස් තමන් ළඟම තියා ගන්න එක ‍වඩාත් හොඳ බව ප්‍රවීන බොලිවුඩ් නළු නසරුදීන් ෂා පවසනවා. නමුත් ජනතාව සමඟින් ජනතාවට යමක් දිය යුතු නම් ඒ වෙනුවෙන් වඩාත් ගැලපෙන්නේ තමන් රඟන චරිත බවත් පසුගිය දවසක ඔහු සඳහන් කළා. “මිනිස්සු කොහොමත් නළු නිළියන්ගේ අදහස් ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඒවා අහගෙන ඉඳීවි. ඒ ගැන විහිළුවක් කරාවි. නමුත් ඒවා වැදගත් විදියට නම් ගණන් ගන්නේ නැහැ “ ඔහුගේ අදහස එය යි.

නසරුදීන් ෂා මෙසේ පවසන්නේ මරාති බසින් රචිත ඔහුගේ කෘතිය සමඟින්. මුල් කෘතිය ඉංග්‍රිසි බසින් රචනා කළත් පසුව එය මරාති බසට පරිවර්තනය කර තිබෙනවා. එහි ඇතුළත් වෙන්නේ ඔහුගේ ජීවන අත්දැකීම්. ‍ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ පොත ලියන්න ඔහුට අවුරුදු දොළහකුත් ගත වෙලා. “මට පොතක් ලියන්න මේ තරම් කාලයක් ගත වුණේ, මම ලේඛකයකු නොවන නිස යි. මං මට පුළුවන් වෙලාවට ලිව්වා. ඒත් කවදාවත් එය පොතක් වේවි යැයි හිතුවේ නැහැ” නසරුදීන් ෂා පවසනවා.