ඔබත් “සිරිවර්ධන” නම් පිරිමියෙක්ද? එහෙනම් මෙන්න මේ ගීතය ඔබටයි..

ටිකක් අමුතු විදිහේ පැරණි ගීතයක් ඔබට දෙන්න අපි හිතුවා වෙනසකටත් එක්ක. කාන්තාවන්ගේ නම් අලලා ගීත සුලභව නිර්මාණය වුවත්, පිරිමින්ගේ නම් අලලා ගීත නිර්මාණය වෙන්නේ බොහොම අඩුවෙන්.

අයියේ.. සිරිවර්ධන අයියේ.. නම් මෙම ගීතය ඇත්තටම හරිම මිහිරි ගීයක්.. අහලා බලන්න…