ශේෂාද්‍රිගේ අළුත් පෙම්වතා ක්‍රිෂාන්ද..? මෙන්න විස්තරේ…

ශේෂාද්‍රි ප්‍රියසාද් කියන්නේ ලංකාවේ ජනප්‍රිය කලා පවුලක දියණියක්නේ. ඉතින් පහුගිය කාලය පුරාවට ශේෂාද්‍රි මාධ්‍ය ඉදිරියේ පෙනී සිටියේ නැහැ.

බොහෝ දෙනා කිව්වේ නම් ශේෂාද්‍රි පලමු විවාහයෙන් වෙන් වී කාලයක් මාධ්‍යයෙන් සැඟවී සිටියා කියලා. කොහොම නමුත් මේ දිනවල නම් ශේෂාද්‍රි පිළිබඳව කතාවෙන්න පටන්ගෙන තිබෙනවා.

ශේෂාද්‍රි ලංකාවේ ජනප්‍රිය සංගීත කණ්ඩායමක් වන “ඩොක්ටර්” සංගීත කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙක් වන ක්‍රිෂාන් මාලන් සමග සමීප සම්බන්ධයක් පවත්වන බවට ආරංචි වෙනවා. බොහෝ දෙනා පවසන්නේ නම් මේ දෙන්නා පෙම්වතුන් බවයි. ක්‍රිෂාන් ශනුද්‍රිගේ සහ ශේෂාද්‍රිගේ උපන්දින සාදවලට පැමිණිලා තිබුණා කියලත් ආරංචි වෙනවා.