ජනබල සේනා අද සවස 2ට ලිප්ටන් වට රවුම වටලයි…

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් අද දවසේ සංවිධානය කරන්නට යෙදී ඇති ජන බල සේනා නම් මහජන උද්ඝෝෂණය අද සවස දෙකට කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුමේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. මහින්දා නන්ද අලුත්ගමගේ, දිනේෂ් ගුණවර්ධන, උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල, විමල් වීරවංශ වැනි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන මෙම මහජන උද්ඝෝෂණයට විශාල ජනතාවක් සහභාගී වේ යැයි අපේක්ෂා කෙරේ