වයඹට දයාසිරි, ඌවට ඩිලාන්, දකුණට ලක්ෂ්මන් යාපා..

ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් සභා මැතිවරණ වලදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 16 කණ්ඩායමේ මන්ත්‍රීවරුන් වන දයාසිරි ජයසේකර, ඩිලාන් පෙරේරා සහ ලක්ෂ්මන් යාපා යන මන්ත්‍රීවරුන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් මහ ඇමති අපේක්ෂකත්වය ඉල්ලා ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව දයාසිරි ජයසේකර වයඹටත්, ඩිලාන් පෙරේරා ඌවටත්, ලක්ෂ්මන් යාපා දකුණටත් ඉදිරිපත් කරන ලෙස 16 කණ්ඩායමේ ප්‍රභලයෙක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායකයන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත.

පවතින වාතාවරණය අනුව උතුරු පළාත් සභාව එලඹෙන සැප්තැම්බරයේ කාලය අවසන් වූ පසුව ජාත්‍යන්තර බලපෑම හමුවේ සියළු පළාත් සභාවල මැතිවරණය පැවැත්වීමට රජයට සිදුවිය හැකි බව දේශපාලන විචාරකයන් මත පල කර ඇත.

ඒ අනුව තම කණ්ඩායමට ජන ප්‍රසාදය යලි දිනා ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලෙස තම කණ්ඩායමේ කිහිප දෙනෙක් ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණයේදී මහ ඇමති සටනට පිවිසිය යුතු බවට 16 කණඩායම ගත් තීරණයක් අනුව මෙම යෝජනාව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ඉදිරිපත්ව ඇත.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මෙතෙක් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නැත.