“සත්‍ය ගවේශකයෝ” මංගල සමරවීරගේ කණට ලිපියකින් නෙලයි..

පසුගිය සමයේ මාධ්‍ය වේදීන් බියගැන්වීම ඇතුළු බොහෝමයක් අපරාධ සිදු කිරීමට නියෝග දුන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බවට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා කල ප්‍රකාශයට පිළිබදව ප්‍රසිද්ධ විවාදයකට එන්නැයි සත්‍ය ගවේශකයෝ සංවිධානය අමාත්‍යාවරයාට ආරාධනාවක් කර තිබේ.

මාධ්‍ය නිවේදනයක් යොමු කරමින් එම සංවිධානය අවධාරණය කරන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට කරන චෝදනා වල නිවරදිභාවය සනාත කිරීම සදහා ප‍්‍රසිද්ධ වේදිකාවකට පැමිණෙන ලෙසය.

එම නිවේදනය පහත දැක්වේ.