අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් ගාස්තු වලට වෙන දේ මෙන්න

බස් ගාස්තු 6.56කින් ඉහළ දැමීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

මෙම ගාස්තු සංශෝධනය අද මාධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති M.A.P. හේමචන්ද්‍ර මහතා සඳහන් කළේ, ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම හා වාර්ෂික ගාස්තු සංශෝධනය පදනම් කර ගනිමින් මෙම ගාස්තු ඉහළ දැමීම සිදු කළ බවයි.

කෙසේ වෙතත් අවම ගාස්තුව වන රුපියල් 10 මිලෙහි වෙනසක් සිදු නොවන බව සභාපතිවරයා සඳහන් කළේ ය.