හිටපු ජනපති මහින්ද මහා පිරිසක් මැද කිරි උතුරා වැඩ ඇල්ලුව හැටි… (ජයාරූප)

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය පවුලේ උදවිය සහ ඥාතීන් ඇතුළු අසල්වාසීන් රැසක් සමඟ තංගල්ල කාල්ටන් නිවසේදී අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර සිදු කරනු ලැබුවා. අද පෙරවරුවේ උදාවූ සුබ මොහොතින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු පිරිස අවුරුදු චාරිත්‍ර සිදු කල අයුරු දැක්වෙන ඡායාරූප පහතින්.