සුජීව සේනසිංහ ලීක් කර ගනී.. (Photos)

සුජීව සේනසිංහ නම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා සම්භන්ධ ඡායාරූප කිහිපයක් නදීකා සේනාධීර නම් යුවතියක් විසින් සමාජ ජාලා වෙත මුදා හැර ඇත.

මෙම ඡායාරූප අද හවස්වරුව පුරා සමාජ ජාලා තුල ඉතා සීග්‍රව පැතිර යමින් තිබෙන අතර, මේ එයින් කිහිපයකි.

තමන් වෘත්තියෙන් ගුවන් නියමුවරියක් ලෙස ඇය තම ෆේස්බුක් පිටුවේ සටහන් තබා ඇත.