හරක් වගේ පැරඩ් ගිය කුරුණෑගල ප්‍රසිද්ධ පාසලක සිසුන් පිරිසකට පොලීසියෙන් එලෝ එලෝ ගහලා..

පාසල් ක්‍රිකට් මහා තරඟයකයට සමාගාමීව කුරූණෑගල ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක සිසුන් පිරිසක් පැවැත්වූ යතුරුපැදි රථ පෙළපාලියකයට, රථ වාහන පොලිස් නිළධාරියෙකු පහර දෙන අවස්ථාවක වීඩියෝවක් හා ඡායාරූප පෙලක් මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වෙමින් පවතී.

මහනුවර – කූරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයේදී බාධා වන අයුරින් මෙලෙස ගමන් ගත් යතුරුපැදි කරුවන්ට අදාළ පොලිස් නිළධාරියා පහර දෙනු අයුරු මෙහි දැක්වෙයි.