සල්මන් ඛාන්ට වසර හයක සිරදඩුවමක්

හින්දි සිනමාවේ සිහින කුමාරයා වූ සල්මන් ඛාන් මිට වර්ෂ කිහිපයකට පෙර මුවෙක් පැහැර ගත් බවට වාර්තා පළ වුණා. ඊට නීතිමය පියවර ගැනීමට ඉන්දියානු වනජීවී කාර්යාලය පියවර ගත්තා. නමුත් එම අවස්ථාවේදී එම සිද්ධිය උසාවිය දක්වා දුර දිග ගිය සිදු වීමක් වුණා. සල්මන් ඛාන් අද උදැසන එම සිද්ධියට උසාවියේ පෙනී සිටියා. නීතිමය තීරණය වුණේ සල්මන් එහි වරදකරු බවයි. වනජීවී (ආරක්ෂණ) පනතේ 51 වන වගන්තිය යටතේ චෝදනාවට ලක්වූ සල්මන් ඛාන් ඒ අනුව අඩු වශයෙන් වර්ෂ හයකවත් සිරදඩුවමක් ලබා දිය යුතු බවයි උසාවිය තීරණය කර තිබෙන්නේ.

ඒ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙන්නේ සල්මන් වරදකරු වෙයි කියාය.

Random video: