රජයේ නිලධාරින්ට අවුරුදු තෑගි තහනම්! මෙන්න විස්තරේ…

අවුරුදු සමයේ රජයේ නිලධාරින්ට තෑගි ලබාදිම මෙන්ම තෑගි ගැනිමද අල්ලස් පණතට අනුව වරදක් වන හෙයින් ඒ පිලිබදව අල්ලස් පණතට අනුව කටයුතු කරන බව අල්ලස් කොමිසම පවසයි. ඒ අනුව එවැනි ක්‍රියා සිදු කරන අයට එරෙහිව නිතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරන බවත් ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ වැටලිම් ඒකකයක් පිහිටුවා ඇති බවත් එම වැටලිම් ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂක ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ප්‍රියන්ත චන්ද්‍රසිරි පවසයි.

අවුරුදු සමයේ තෑගි ලබාදෙන හා තෑගි ලබාගන්නා අය සම්බන්ධයෙන් ඉතා සියුම්ව හා උපක්‍රමශිලිව නිරික්ෂණය කරණ බවද ඔහු පවසයි. මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර 1954 දුරකථනයට ලබාදිය හැකි බවද පොලිස් අධිකාරිවරයා තවදුරටත් සඳහන් කරයි.

Trending Video: