ෆේස්බුක් එකට ඉස්සරහට වෙන්න යන දේ මෙන්න

ජනගහණයෙන් බිලියන 2.2 ක පිරිසක් ඉන්න එකම තමයි Facebook එක කියන්නේ. පහුගිය දවසක Facebook ආයතනයට බොහෝ විවේචන එල්ල වුණා. ඒ තමන්ගේ පරිශීලකයන්ගේ පෞද්ගලික දත්ත ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණයට මුදා හැරිය කියලා. කොහොම වුනත් මේ විවේචනයෙන් තමන්ගේ කීර්තිනාමයට වෙච්ච කැළල මකාගන්න දැන් Facebook ආයතනය සැරසෙනවා.

Facebook පරිශිකලයන්ගේ දත්ත ඔවුන්ටම ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හඳුවල දෙන්න යනවා කියලයි ආරංචි වෙන්නේ. මේකෙදි කරන්නේ තමන්ගේ Facebook Account එකේ තියෙන තොරතුරු එකතු කරලා තමන්ටම Download කරල වෙනමම තැනක අරන්තියාගන්න පුළුවන් වෙන එක.

මේ සියල්ල වෙනුවෙන් අලුත්ම අතුරු මුහුණතක් (Interface) එකක් එක්ක, Settings වල අලුත් Update එකක් ඉදිරි සති තුළ එන්න නියමිතයි. ඉතින් මේ සියලු Update ඔබට පහසුවෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලයි Facebook ආයතනය නම් කියන්නේ.