විකෘති මුදල් නෝට්ටු මාර්තු 31 පෙර මාරු කරගන්නා ලෙස මහබැංකුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි..

විකෘති වූ හෝ විකෘති කරන ලද මුදල් නෝට්ටු මාර්තු මස 31 වැනිදාට පෙර මාරු කර ගැනීමට කටයුතු කරන්නැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

මෙ අනුව පිරිසිදු මුදල් නෝට්ටු භාවිතය පිළිබද ප්‍රතිපත්තිය යටතේ විකෘති වූ මුදල් නෝට්ටු සදහා මාර්තු 31 වැනිදායින් පසු පසු ගෙවීම් සිදුනොකරන බවට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර තිබේ.

එසේම මීන් පෙර පසුගිය 2017 වසරේ දෙසැම්බර් 31 වැනිදායින් පසු විකෘති වූ හෝ විකෘති කරන ලද මුදල් නෝට්ටු භාර නොගැනීමේ තීන්දුව මාර්තු 31 වැනිදා දක්වා කල් තැබිමට ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි කටයුතු කර තිබුණී.

මුදල් නෝට්ටු වල ඇති කාබන් පෑන් ඉරි පහසුවෙන් ඉවත් කරන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක් මේ දිනවල අන්තර්ජාලය තුල වැඩි දෙනෙකුගේ අවදානයට යොමුවී තිබෙනවා.

මේ එම වීඩියෝවයි,

මේ පුවත ෂෙයාර් කරලා ඔයාගේ යාළු හිත මිත්‍රාදීන්ව මේ ගැන දැනුවත් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.