ඉෂි අම්මගේ ගෙම්බි නැටුම අන්තර්ජාලය කලබයි..!

මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය තුල අළුත් උන්මාදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි Dame Tocosita ගීතයට වීඩියෝවේ සිටින ගෙම්බා සමග නර්තනයේ යෙදීම. එය කාලෙන් කාලෙට එන අභියෝගයක් විදිහටත් සමහරු හඳුන්වා දෙනවා.

මේ උන්මාදය ඉන්දය නිළි දිව්‍යංකා ත්‍රිපාති එහෙම නැත්නම් හැමෝම ආදරය කරන මේ ආදරයයි ටෙලි කතාවේ ඉෂිතාටත් හැදිලා තියෙනවා. ඇයත් මේ ගෙම්බා සමග නර්තනයේ යෙදෙන වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය තුලට එක්කොට තිබෙනවා.

එම වීඩියෝව පහතින් ඔබට දැක බලාගත හැකයි.