රටේම ක්‍රිකට් රසිකයන් පිස්සු වැට්ටූ නිවේදිකාවගේ කවුරුත් නොදන්නා පැත්ත මෙන්න

මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන නිදහස් කුසලාන තරගමාලාවේ තරග අතරතුර නිවේදිකාවක් ලෙස කටයුතු කරන තරුණියක් මෙරට ක්‍රිකට් රසිකයන් අතර අවදානයට ලක්ව තිබෙනවා.

ඇය අර්චනා විජයා. ඉන්දියානූ රූපවාහිනි නිවේදිකාවක් වශයෙන් කටයුතු කරනා අර්චනා, ඉන්දියානු ප්‍රිමියර් ලීගයේද නිවේදිකාවක් ලෙස කටයුතු කරනවා. අර්චනාගේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්,