යුධ අපරාධ සොයන්න ජාත්‍යන්තර අධිකරණයක් ඉල්ලමින් අත්සන් ලක්ෂයක් ජිනීවා සමුළුවට

යුද සමයේදී මෙරට සිදුවූවායි පැවසෙන් යුද අපරාධ මානව හිමිකම් උල්ලංගනය කිරීම් පිලිබඳ සෙවීමට ජාත්‍යන්තර අධිකරණයක අවශ්‍ය යැයි පවසමින් අත්අසන් ලක්ෂයක් ගෙන ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසි වාරයට ඉදිරිපත් කිරීමට උතුරේ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් විසින් පියවර ගෙන ඇත.

මන්නාරම් පුරවැසි කමිටුව විසින් මන්නාරම් බසාර් විදියේදී මන්නාරම් ජනතාවගෙන් අත්සන් ලබාගැනීම සිදු වී අතර මීට පෙර යාපනයේදී සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් විසින් මෙම අත්සන් ගැනීම සිදු විය.

අත්සන් ගැනීම සංවිධානය කල මන්නාරම් දිස්ත්‍රීක් පුරවැසි කමිටුවේ සාමාජිකයින් එහිදී වැඩි දුරටත් කියා සිටයේ,

‘යුද අපරාධ හා මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර අධිකරණයක අවශ්‍යතාවය පසුගිය කාලයේ ජාත්‍යන්තරයෙන්ද රජයට බලපෑම් එල්ල වුවත් ඒ පිළිබව රජය පිළිගත හැකි විසඳුම්ක් ලබා නොදුන් අතරම අදාල කරුන සම්බන්ධයෙන් පැවති රජය මෙන්ම වතමන් රජයද මගහැරීම හේතුවෙන් උතුරු නැගෙන හිර ජනතාවගෙන් ජාත්‍යන්තර අධිකරණය අවශ්‍යතාවය ඉල්ලුම් කෙරෙන අත්සන් ලක්ෂයක් ගෙන ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසිවාරය වෙතට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවටයි.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ