නීතිය හා සාමය අතට ගත් රනිල්ගේ පළමු හැන්ද මහින්දානන්දට…

නිදොස් කොට නිදහස් කල කාරණාවකට නැවත FCID වෙත මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මන්ත්‍රීවරයා කැඳවීමේ අපූරු පුවතක් SL NEWS LANKA වෙත වාර්තා වේ.

කැරම් බෝඩ් මිලදී ගැනීමක් හා බෙදා හැරීමක් සම්භන්ධව විසඳී තිබූ නඩුවක්, නැවත විමර්ශනය කිරීමට, විශේෂ අපරාධ මූල්‍ය ඒකකය විසින් අදහස් කර ඇත. ඒ හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මහතා හෙට දිනයේදී නැවතත් FCID වෙත කැඳවමිනි.

මෙම කැරම් බෝඩ් මිලදී ගැනීම හා බෙදා හැරීම සිදු කර ඇත්තේ සතොස ආයතනය මගින් බව මීට ඉහත දී අධිකරණය හමුවේ හෙලිවීම නිසා, මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මැතිතුමා නිදොස් කොට නිදහස් කර මුදා හැරිණ.

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නීතිය හා සාමය අතට ගැනීමත් සමඟ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ප්‍රබල ක්‍රියාකාරිකයෙක් වූ මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මහතාට විරුද්ධව මේ නීතියේ හස්තය නැවත දිඟු කර තිබේ.

යහපාලන ටොප් ටෙන් හරහා බැඳුම්කර වංචාවට රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සෘජු සම්භන්ධය රටට හෙලි කිරීමත්, ඊට විරුද්ධව අල්ලස් කොමිසමටත්, රහස් පොලීසියටත් පැමිණිලි කිරීම තුල පැවතෙන දේශපාලන තරහ පිරිමහ ගන්නා ඉතා පහත් ඝණයේ ක්‍රියාවක් බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුම පැවසීම, මෙම ක්‍රියාවේ තරම මැනගත හැකි බව දේශපාලන විචාරකයින් පවසයි..