ලැප්ටොප් නැටුම වෙනුවට ආපු මල් නැටුම මෙන්න

ජාතික නිදහස් දින උළෙල වෙනුවෙන් ලැප්ටොප් පරිගණක යොදාගනිමින් නිර්මාණය කර තිබූ නර්තනාංගයට බොහෝ දෙනාගෙන් එල්ල වුනේ දැඩි විවේචනයක්. ඒ අනුව ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබූ මෙම නර්තනාංගය වෙනුවට එම පිරිසම යොදාගෙන වෙනත් නර්ථනයක් සිදු කිරීමට කටයුතු කර තිබුණා.

බිංගිරිය අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨයේ සිසු සිසුවියන් විසින් අද (04) ජාතික නිදහස් උත්සවයට සමගාමීව ඉදිරිපත් කල එම නර්ථනය මල් පොකුරක් යොදාගෙන සිදු කරන ආකාරය දැක ගන්නට ලැබුණා.

මෙම නර්ථනය සම්බන්ධයෙන් තමන් මුලින් නොදැන සිටි බවත් එය දැනගත් වහාම නතර කරන ලෙස උපදෙස් දුන් බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා සඳහන් තිබුණා.

ලැප්ටොප් යොදාගෙන සිදු කිරීමට නියමිතව තිබූ නර්ථනය වෙනුවට ඉදිරිපත් කල නර්ථනය පහතින්.