පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අංශය හෙලිකළ නවතම මැතිවරණ සමීක්ෂණ වාර්ථාව මෙන්න…

විවිධ අංශවලින් සිදු කෙරෙන මැතිවරණ සමීක්ෂණ වාර්ථාවල් මේ දිනවල නිකුත් වෙමින් පවතිනවා.. ඊයේ දවසේදී නිකුත් වූ නවතම මැතිවරණ සමීක්ෂණ වාර්ථාව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අංශය විසින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනු ලැබූවා…

ඊට අනුව කොළඹ, නුවර, අම්පාර, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක එජාපය ජයග්‍රහණය කරන බව හෙළි වී තිබේ.. යාපනය, මුලතිව්, වව්නියාව, ත්‍රීකුණාමලය, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය දමිල ජාතික සංධානය ප්‍රමුඛ වෙනත් පක්ෂ විසින් ජයග්‍රහණය කරන බව දන්වා ඇති අතර අනෙකුත් සියළු දිස්ත්‍රික්කයන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ පොහොට්ටුවේ සන්ධානය ජයග්‍රහණය කරන බැව් අවධාරණය කරයි…

සමස්ත ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිපලය ලෙස ඔවුන් අනුමාන කරන්නේ 47.9%ක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හෙවත් පොහොට්ටුව ලකුණත්, 33.3%ක් එජාපයට ලැබී එළැඹෙන පළාත් පාලන ඡන්දයේ සමස්ත ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කරන බැව් ඔවුන් ස්තිර සාරව පවසා තිබේ.

පහතින් දැක්වෙන්නේ ඔවුන් ඒ සඳහා සැකසූ සමස්ත සමීක්ෂණ වාර්ථාවයි..