කන්කසන්තුරේ වරාය ඉන්දියාවට දෙයි..!

කන්කසන්තුරේ වරාය සංවර්ධනය කිරීමට ගිවිසුමක් ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අත්සන් කලේ යයි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඩොලර් මිලියන 45.27 මූදලක් මෙම වරායේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ලබාදීමට අදාල මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් කර ඇත්තේ ඉන්දීය අපනයන හා ආපනයන බැංකු අධ්‍යක්ෂ ඩේවිඩ් රස්කානාත් හා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග යන දෙදෙනා විසින් නව දිල්ලියේදීය.

මෙම වරායේ සංවර්ධන කටයුතු ක‍්‍රියාත්මක වන්නේ අදියර හයක් යටතේ වන අතර දියකඩනය හා ජැටිය ප‍්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, වාණිජ භාණ්ඩ මෙහෙයුම්වලටම වෙන්වූ නව ජැටියක් ඉදිකිරීමද නියමිතය.

ඉදිරියේදී ත්‍රිකුණාමලය වරායද සංවර්ධනය කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ගිවිසුම් ගත වන්නේ යයි මාධ්‍ය වාර්තා පල වෙයි.