ගංවතුර ආධාර බෙදන්නෙ නැතිව විනාශවෙලා ගිය සහල් සත්ව ආහාර වලට දෙයි…!

ගංවතුර ආධාර වෙනුවෙන් ඉන්දුනීසියාවෙන් ලැබුණ සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 5000ක්, බෙදා හැරීමට නොහැකි වීම නිසා සත්ත්ව ආහාර වලට විකිණීමට සිදුව ඇති බව හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. ඒ මහතාගේ ට්විටර් ගිණුම තුල පණිවිඩයක් තබමින් මේ බව පවසා තිබේ.

ආපදා කළමණාකරණ අමාත්‍යාංශයේ පුවත්පත් දැන්වීමක් පාදක කරගෙන මෙම ප්‍රකාශය කර ඇති අතර, ඒ පිළිබඳ වූ පුවත්පත් දැන්වීමද අමුණා ඇත.

ගංවතුර නිසා අපහසුතාවයට පත් වූ මිනිසුන් සඳහා ගෙන්වූ මෙම ආධාර බෙදා දීමටවත් නොහැකි වූ මෙම රජය, රටක් කෙසේ පාලනය කරන්නේදැයි ජනතාව ප්‍රශ්ණ කරනු ඇත.